Logo SaKS Overmorgen

Onderwijs overmorgen

Wij van SaKS vinden dat het onderwijs veel meer verbinding moet maken met de wereld en de dag van morgen. Omdat de toekomst vraagt om ander onderwijs dan hoe we in het verleden op school leerden. Maar het gaat ook om andere uitdagingen. Thema’s zoals milieu, globalisering en samenwerken zijn bepalend voor hoe de toekomst van onze wereld eruit ziet. 

Dat die thema’s niet in de toekomst liggen maar ineens heel actueel werden door het uitbreken van het Coronavirus hadden we natuurlijk nooit voorzien. Maar opeens zaten we er middenin. En alhoewel niemand deze aanleiding heeft gewild, kunnen we er wel lering uit trekken.

Op deze website hebben we mensen gevraagd hun ervaringen te delen. Deze kun je hieronder teruglezen. We hebben deze ervaringen binnen SaKS gedeeld. Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegedaan. We hebben er veel van geleerd.

Thuisonderwijs

Van maart tot en met mei hebben alle basisschoolleerlingen thuisonderwijs gekregen. Hoe hebben de leerlingen, ouders en leerkrachten dit ervaren? Hebben we kansen en verbeteringen voor het onderwijs gezien die we ook na deze crisis moeten blijven doen blijven doen? Lees hier de ervaringen.

Hybride onderwijs

Vanaf half mei zijn de meeste leerlingen weer naar school gegaan. Waarbij scholen de nieuwe regels ieder op hun eigen manier hebben ingevuld. Wat vinden we hier van? Lees hier de ervaringen.Stellingen

Wat kinderen leren van sociale contacten op school is belangrijker dan de lesstof zelf.

Eens
83%
10
Oneens
17%
2

Thuisonderwijs moet een vast onderdeel van het lesprogramma worden.

Eens
54%
44
Oneens
46%
37

“Ik heb een kleuter met een taal ontwikkel stoornis (TOS)”

- (Leerkracht)

“Wat zijn kinderen flexibel zeg! Van hoe ze het thuisonderwijs oppakken naar hoe ze omgaan met de nieuwe maatregelen in de klas. Zo bijzonder!”

- Sarina Burger (Leerkracht)

“Heftig maar ook leerzaam”

- Corinne (Ouder)

“Groeien naar levensecht onderwijs”

- Michael Bunink (Directeur en ouder bij Saks)

“Het was een bijzondere periode die ik niet had willen missen omdat ik veel geleerd heb.”

- Inge Hermes (leerkracht)

“Een waardevolle (soms intensieve) zoektocht, waarbij leerkracht en ouders door de samenwerking nader tot elkaar zijn gekomen.”

- Bianca Groen (Leerkracht)

“Noodzakelijk, intens en zoekend naar de juiste manier.”

- Marleen Monsees (leerkracht)

“Ik vind het een heel bijzonder avontuur”

- Christel (ouder) (Ouder)

“Heb met liefde tijd gestoken in het thuisonderwijs maar ben blij voor mijn kind dat er straks weer interactie is met leeftijdsgenoten en iemand die ervoor geleerd heeft.”

- Linda (Ouder)

“Ontwikkeling van kinderen is meer dan alleen didactische ontwikkeling, groei ontstaat ook vanuit sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden.”

- Suzanne (moeder van Femke) (Ouder (en ook als intern begeleider))

“Blij dat ze straks in ieder geval weer een paar dagen naar school mogen!”

- Monique (Ouder)

“Educatief partnerschap is een must”

- moeder dante (ouder)

“Goed geregeld door de leerkracht.”

- A Breeman (Ouder)

“Bijzondere tijd waarin kansen gepakt zijn en mogelijkheden gecreëerd!”

- Maaike Koster (Gedragsspecialist)

“Het had zo een grote meerwaarde kunnen zijn als er inderdaad digitaal les was gegeven.”

- Anita imming (Ouder)

“Dubbel gevoel”

- Annet van Beenen (Ouder en leerkracht)

“Heel intensief, bijzonder, maar ook steeds moeilijker om gemotiveerd te zijn.”

- leerkracht (leerkracht)

“Een periode met onrust en druk.”

- B en L (Ouder)

“Ik heb een kleuter met een taal ontwikkel stoornis (TOS)”

- (Leerkracht)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Hoe ervaar je thuisonderwijs? Als een grote kans om ouderbetrokkenheid te vergroten. Ze een kijkje in de onderwijskeuken te geven; waarom we bepaalde zaken doen, op welke wijze en hoe je daar als ouder op in kunt spelen.

Wat vind je juist prettig?

Wat vind je juist prettig? Dat je op een andere wijze invloed hebt op de ontwikkeling van het kind. Dat je de zorgleerlingen heel veel te bieden hebt. Kinderen kunnen alles wat je hen aanbiedt vele malen herhalen. Ik maakte elke dag meerdere filmpjes en kreeg enorm veel reacties van ouders waarbij zij aangaven dat hun kind het filmpje steeds weer wilden zien. Aanbod; instructies, voorlezen prentenboek, muzikale vorming, taal/ rekenactiviteiten, natuur, filmen op locatie. Je denkt nog beter na wat je doel van deze les is, wat wil je het kind nu daadwerkelijk leren/ aanbieden?

Wat vind je lastig?

Wat vind je lastig? Tot nu toe niets.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Hoe ontwikkel jij je nu? Volgen van webinars, vakliteratuur lezen en gewoon doen en ondervinden.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Wat kunnen we leren van deze situatie? Onderwijs kan altijd doorgaan. Andere wijze van omgaan met leerlingen buiten school. Huisbezoek ( in dit geval een deur/drempel gesprek), zeer waardevol. Waar woont een kind, omgeving, speelmogelijkheden zijn heel belangrijk om een kind beter te begrijpen.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Sint Albertus

“Wat zijn kinderen flexibel zeg! Van hoe ze het thuisonderwijs oppakken naar hoe ze omgaan met de nieuwe maatregelen in de klas. Zo bijzonder!”

- Sarina Burger (Leerkracht)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Ik werk op verschillende scholen, het is overal anders geregeld. Over het algemeen pakken collega's en leerlingen het heel goed op.

Wat vind je juist prettig?

Dat je een kijkje in de keuken krijgt van het leven thuis van de kinderen. Je kunt kamers bekijken, huisdieren en trucjes op de trampoline. Dat vind ik erg bijzonder en leuk.

Wat vind je lastig?

Dat je met sommige leerlingen minder contact hebt omdat ze bijvoorbeeld niet op ZOOM komen (wij doen dat vrijblijvend). Ze maken dan heel braaf hun werk (of anderen weer juist niet), maar dat contact mist dan.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Ik denk dat we - met z'n allen - in korte tijd héél veel geleerd hebben op digitaal gebied. Verder vond ik het leerzaam om de kinderen van ouders met vitale beroepen op te vangen. Je hebt dan verschillende leeftijden door elkaar. Zelf gebruikte ik de middag voor leuke activiteiten en heb ik dingen gedaan die ik normaal met de klas niet zo snel zou doen. Van appeltaarten bakken tot zelf stoepkrijt maken. Dit was erg inspirerend.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Misschien zou thuisonderwijs wel een vast deel van het rooster moeten worden. Of digitaal onderwijs. In welke vorm dat dan zou moeten, zou ik nog niet precies weten. Maar ik weet zeker dat hier mooie dingen uit zullen voortvloeien, daar heb ik vertrouwen in!

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Anders, namelijk Regenboog MDL, Regenboog TW, Poule

“Heftig maar ook leerzaam”

- Corinne (Ouder)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Zwaar.

Wat vind je juist prettig?

Meer zicht op mijn dochter. Beeld en gevoel bij wat goed gaat en wat niet goed gaat. Ze heeft baat bij intensieve begeleiding. Ze is voortdurend afgeleid en heeft veel moeite met lezen, schrijven en spelling.

Wat vind je lastig?

Het schakelen tussen begeleiding van de kinderen bij school en aanwezigheid thuis in combinatie met werk. Dat naast mantelzorg voor mijn moeder en huishouden. De voortdurende informatiestroom. Het telkens veranderen van de structuur.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Moeizaam. Ik heb er eerlijk gezegd ook geen puf voor.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Ik zie wel mogelijkheden om meer te halen op thuisonderwijs. Niet standaard maar als het mogelijk en wenselijk is. Bv een programma helemaal op maat. Door bv op bepaalde dagen vanaf 12 uur aan specifieke opdrachten te werken, begeleid door wie goed genoeg is voor die situatie. Een scholier, vrijwilliger, ouders, opa, oma of ... geschoolde begeleider. Ik noem maar wat.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Sint Albertus

“Groeien naar levensecht onderwijs”

- Michael Bunink (Directeur en ouder bij Saks)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Het is een unieke ervaring zonder handleiding samen op zoek gaan naar wat voor iedereen het beste is.

Wat vind je juist prettig?

Wat vind je lastig?

Hoe ontwikkel jij je nu?

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Door het andere contact met kinderen en ouders komen we veel meer te weten en kunnen we hier op maat ons onderwijs op aanbieden!

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Anders, namelijk Regenboog Tochtwaard

“Het was een bijzondere periode die ik niet had willen missen omdat ik veel geleerd heb.”

- Inge Hermes (leerkracht)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Met kleuters is het altijd lastig Ik heb veel filmpjes gemaakt en opdrachten gegeven. Toch bleek dat lang niet iedereen uit onze groep daar mee gewerkt had Veel ouders gaven aan het druk te hebben met hun eigen werk en met de huiswerkopdrachten van oudere broers en of zussen

Wat vind je juist prettig?

Dat ouders nu konden ervaren wat lesgeven aan kleuters zoal omvat.

Wat vind je lastig?

Dat niet elke ouder en of kleuter meedeed met mijn aanbod op social schools

Hoe ontwikkel jij je nu?

Ik heb de afgelopen periode veel geleerd op het gebied van Ict. Ik ga ermee door en zie daar de positieve kanten van. O.a communiceren met ouders via Social schools is erg handig

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Dat het een verademing is om te werken met kleine kleutergroepen 30 of 15 kleuters dat scheelt nogal Dat er bij kleuters niets gaat boven echt contact met de leerling Meteen feedback kunnen geven werkt beter.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Sint Albertus

“Een waardevolle (soms intensieve) zoektocht, waarbij leerkracht en ouders door de samenwerking nader tot elkaar zijn gekomen.”

- Bianca Groen (Leerkracht)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Als een nieuw avontuur met successen en leermomenten.

Wat vind je juist prettig?

De samenwerking tussen ouders en leerkracht. We doen het samen.

Wat vind je lastig?

Het wegvallen van het werk/thuis ritme. Voor mijn gevoel was ik continu bezig met het onderwijs. Was het niet voor mijn klas, dan wel voor het thuiswerken met mijn kinderen.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Erg actief in de communicatie met ouders. Ik vind dat heel waardevol.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Dat het van grote meerwaarde is ouders geregeld een kijkje in de klas te geven. Neem ouders meer actief en visuee mee in de ontwikkeling van hun kind(eren).

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Sint Albertus

“Noodzakelijk, intens en zoekend naar de juiste manier.”

- Marleen Monsees (leerkracht)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

I.h. begin hectisch en heel onrustig. Later voelde ik me er beter bij en lukte me het beter om echt les te geven (zoom) en interactie te creëren. Dit gaf me een voldaan gevoel. Ik heb op de filmpjes met daaraan gekoppelde opdrachten veel positieve reacties gekregen. Het is me goed gelukt dit op een "kleutermanier" de wereld in te brengen en ook een beetje op de manier waarop wij werken bij ons op school (thematisch).

Wat vind je juist prettig?

De mogelijkheid om filmpjes op te nemen op "locatie". Bijv. i.d. tuin, het bos e.d.

Wat vind je lastig?

Om privé en werk te scheiden. Het loopt teveel door elkaar. Ik was eigenlijk constant met mijn werk bezig, dag en nacht. Ook miste ik materialen (werk in groep 1/2) Ik heb veel last gehad van stress door het tempo waarin ik moest ontwikkelen op digitaal niveau zonder dat iemand die me het even kon uitleggen. Om de hele dag digitaal bezig te zijn, vond ik een opgave. 8 uur naar een scherm kijken, blijven focussen. Ook de vertraging bij contact met ouders/kinderen via beeld, vind ik lastig. Ook weinig beweging en veel zitten vond ik niet prettig en bovenal het fysieke contact met de kinderen.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Ik blijf leren, stel me open en lach hard om gemaakte "fouten".

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Verandering kan! Soms duurt het zolang voor iets verandert, Corona heeft beweging gebracht.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Sint Albertus

“Ik vind het een heel bijzonder avontuur”

- Christel (ouder) (Ouder)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Het was even wennen de eerste dagen. Je kan meteen de sterkte en de zwakte punten zien en hier op anticiperen.

Wat vind je juist prettig?

Dat je ziet dat je kind door de een op een begeleiding met stappen vooruit ziet gaan.

Wat vind je lastig?

Als je je andere kind ook moet begeleiden. En je wilt niemand tekort doen.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Ik merk dat ik er veel handiger in het plannen en helpen ben geworden.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Dat we veel flexibeler zijn, dan dat we denken.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Sint Albertus

“Heb met liefde tijd gestoken in het thuisonderwijs maar ben blij voor mijn kind dat er straks weer interactie is met leeftijdsgenoten en iemand die ervoor geleerd heeft.”

- Linda (Ouder)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Wij ervaren thuisonderwijs aan een groep 3 leerling uitermate lastig te combineren met zelf thuis werken. Indien wij geen 1 op 1 begeleiding gaven werd het werk afgeraffeld of met halve interesse gemaakt. Wij zijn gezegend met werkgevers die hier veel begrip voor op kunnen brengen zodat wij als ouders om beurten dagelijks zeker 2 uur konden vrijmaken om te begeleiden maar ik kan mij goed voorstellen dat dit niet voor iedereen zo was/is. Daarnaast merk ik dat interactie met leeftijdsgenoten echt heel erg gemist wordt. Blijkt toch maar weer dat het een cruciaal onderdeel is van sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen

Wat vind je juist prettig?

Dat er een duidelijk 3 weeks schema meegegeven werd zodat je precies kon zien wat er wanneer gemaakt moest worden.

Wat vind je lastig?

Het was lastig om ons kind te blijven motiveren. Zonder extra activiteiten die op school wel gedaan worden viel ons kind de eenzijdigheid van de taken al snel op. De sleur sloop er dan ook snel in na 1½ à 2 weken en motiveren werd zeer lastig. Daarnaast voelden wij als ouders ook de druk om zelf aan het werk te moeten voor onze eigen werkgevers waardoor het er niet altijd even gezellig aan toe ging. Verder was het lastig om als ouder zijnde schooltaken uit te leggen met de meegekregen materialen zonder echt de achtergrond van bv. de letterkaarten te weten . Rekenonderwijs is behoorlijk veranderd t.o.v. hoe wij het in de jaren '80 hebben gekregen dus ook hierin waren er soms wat onduidelijkheden.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Vind dit een beetje vreemde vraag om in deze periode van thuisisolatie in een paar zinnen samen te vatten hoe ík mij als ouder ontwikkel. We passen ons aan en proberen er het beste van te maken. Nu de meivakantie er is valt de druk van thuisscholing wel weg en is er weer meer een ouder-kind relatie in huis.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Dat er qua digitale ontwikkeling op de Erasmus nog wel flink wat stappen te maken zijn. Het digitaal les geven is m.i. voor de groep 3 leerlingen te laat op gang gekomen; pas halverwege de 4e week. Dit had wat ons betreft al in week 2 of 3 op gang kunnen komen.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Erasmus

“Ontwikkeling van kinderen is meer dan alleen didactische ontwikkeling, groei ontstaat ook vanuit sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden.”

- Suzanne (moeder van Femke) (Ouder (en ook als intern begeleider))

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Ik vind dat mijn dochter behoorlijk veel werk krijgt, maar met weinig instructie. Hierdoor vraagt dit veel van haar (en ook van ons). Het is lastig waar je begeleiding biedt als ouder, omdat het wel haar eigen prestatie/eigen werk moet blijven.

Wat vind je juist prettig?

Het heeft voor ons als ouder opgeleverd dat we beter weten wat onze dochter nu exact aan het leren is. Ook hebben we meer inzicht gekregen in wat ze al kan en wat ze nog moeilijk vindt.

Wat vind je lastig?

Het is heel veel digitale lesstof en minder doe-opdrachten. Daarnaast wordt erg ingestoken op het didactische deel en minder op welbevinden. Dat mag van mij veel meer belicht worden. Ook de hoeveelheid hulp die je biedt als ouder vind ik nog lastig. Het moet wel haar eigen werk blijven.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Onze dochter ontwikkelt zich naar mijn idee prima. Ik vind de didactische ontwikkeling nu veel minder belangrijk. Voorop staat dat ze goed in haar vel zit, dan volgt leren vanzelf.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Het belang van de sociale contacten op school, omgang tussen de kinderen onderling. Dat is wat ze nu erg missen. Hier mag wat mij betreft veel meer aandacht aan besteed worden.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Erasmus

“Blij dat ze straks in ieder geval weer een paar dagen naar school mogen!”

- Monique (Ouder)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

We zijn eraan gewend geraakt en erin gegroeid. Maar vind het een beetje onpersoonlijk en de kinderen missen hun vriendjes en vriendinnetjes. Wat wel heel fijn is, is veel meer qualitytime met ons gezin en alle bijzaken die uit de agenda verdwijnen en ook weer lucht geven. Tijd om samen iets te bakken of te koken, knutselen, tekenen of ergens heen fietsen of wandelen.

Wat vind je juist prettig?

Duidelijke planning. Alles wat klaar is tekenen we af. Geeft wat structuur aan de dag. We staan op een thuiswerkdag gewoon om 7 uur op en als alles af is, lekker buiten spelen. Op veilige afstand, dat natuurlijk wel.

Wat vind je lastig?

Werken in de zorg wat afzien is nu en 4 kinderen motiveren, stimuleren en begeleiden valt niet bepaald mee. Naar het werk kunnen is nu fijn om even het huis uit te kunnen.

Hoe ontwikkel jij je nu?

De kinderen werken vrij zelfstandig, als ouders sturen we bij en houden alles in de gaten.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Goed dat wij nooit geen juf en meester zijn geworden!

Via welke school ben je bekend met SaKS?

De Burijn

“Educatief partnerschap is een must”

- moeder dante (ouder)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

in het begin even een structuur vinden. vanuit een vaste dagstructuur ging het goed.

Wat vind je juist prettig?

zicht op de ontwikkeling met name het leren -leren v mn kind school had/ heeft snel digitaal onderwijs op de rit algemene informatievoorziening vanuit de school /bestuur was meteen top

Wat vind je lastig?

- weinig/geen interactie met de leerkracht gericht op de inhoud vh werk, nauwelijks/geen instructies, - nauwelijks/geen feedback op het digitaal werken, hierdoor ook als ouder nauwelijks/ geen zicht op de prestatie.. waardoor de reflectie puur op de inzet gegeven kon worden. - weinig persoonlijke interactie /initiatief vd nieuwe juf (!!) met het kind. (echter de rekenjuf vd unit wel weer zeer actief, juf sandy sprong eruit. daar ben je dan extra dankbaar voor )

Hoe ontwikkel jij je nu?

vaste structuur behouden, meer inhoudelijke didactische feedback vd school terug vragen, al is het een klein overzicht .. (hopelijk hebben de juffen zelf de vorderingen wel in beeld, de volgende stap is dit meer delen met de ouders, zodat de hulp thuis adequater kan worden

Wat kunnen we leren van deze situatie?

aandacht voor de communicatie met de ouders. educatief partnerschap niet alleen over het welzijn maar ook de inhoud vh werk

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Matthieu Wiegman School

“Goed geregeld door de leerkracht.”

- A Breeman (Ouder)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Goed geregeld door de leerkracht.

Wat vind je juist prettig?

Kind hoefde niet te sjeezen n school

Wat vind je lastig?

Weinig

Hoe ontwikkel jij je nu?

Mijn kind ontwikkelt zich voorspoedig, maar mist toch enorm het sociale aspect

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Dat sommige kinderen ontzettend veel discipline hebben en doorzettingsvermogen

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Erasmus

“Bijzondere tijd waarin kansen gepakt zijn en mogelijkheden gecreëerd!”

- Maaike Koster (Gedragsspecialist)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Interessant om in zo'n korte tijd een hele andere manier van onderwijs op te zetten waar ook nog kansen in zitten voor de toekomst.

Wat vind je juist prettig?

De doelen voor de kinderen heel helder op een rij in het portfolio. Voor invallers of leerkrachten van andere groepen snel op te pakken.

Wat vind je lastig?

De doelen en leerinhouden moeten heel duidelijk omschreven zijn. Leerkrachten zitten in de leerstof en om het voor een buitenstaander goed te beschrijven vraagt om een kritische blik.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Ik leer veel meer mogelijkheden op het internet. Zowel inhoudelijk (bijv. AVI-lezen) als organisatorisch (bijv. portfolio in social schools). Ik leer bewust prioriteren door keuzes te maken in de leerstof.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Behouden van portfolio en doorgaan met bewuste keuzes maken in leerstof-> doelgericht.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Kardinaal de Jong

“Het had zo een grote meerwaarde kunnen zijn als er inderdaad digitaal les was gegeven.”

- Anita imming (Ouder)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Onderwijs is mi niet alleen opdrachten maken, opgegeven op 1 A4 per week. Als beeldonderwijs, daarnaast ingevuld wordt als “bijpraten” dan maakt dat nog geen onderwijs. Zoals het thuisonderwijs de afgelopen 6 weken was ingericht, rustte de belasting op schouders van ouders en verwonderde ik mij over de afwezigheid van enige didactische aanpak. In de eerste 4 weken is er 1 x telefonisch contact geweest.

Wat vind je juist prettig?

Als het momentum gepakt was vanaf week 1 dan had onderwijs op afstand constructief kunnen worden aangepakt. Dan had het een meerwaarde kunnen hebben. Meerwaarde in de zin van, op eigen tempo/niveau leren.

Wat vind je lastig?

Dat pas na aanmoediging op diverse fronten initiatief werd getoond om va week 4 wel 2 uur per week beeld contact (lees geen onderwijs) word opgestart, waarbij dan ook nog geen oog is dat alle kinderen aanwezig zijn. Je mag toch meer verwachten van hbo opgeleide leerkrachten.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Waar gaat dit over, we hebben het hier over een professionele beroepsgroep die gespecialiseerd is in onderwijs, die zijn momentum naar mijn mening, op zijn minst, onvoldoende heeft gepakt. Als moeder, ega, verpleegkundige heb ik keuzes gemaakt in mijn rol als juf de afgelopen 6 weken. Als student heb ik ervaren dat het wel degelijk mogelijk is om beeldjes in grote groepen en tijdseenheden te ontvangen.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Dat er veel sterker moet worden ingezet op digitalisering/onderwijs anno 2020 waarbij ongekend veel mogelijk is, waarbij intrinsieke motivatie tot het verwerven van (digitale) kennis een must is. Digitalisering binnen erasmus is teveel opgehangen aan 1 persoon, welke ook nog eens een hoge turn over heeft de afgelopen jaren doordat deze lijken te hangen aan 1mannelijke lk, die na 1 a 2 jaar weer weg is.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Erasmus

“Dubbel gevoel”

- Annet van Beenen (Ouder en leerkracht)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Wisselend: voor én nadelen

Wat vind je juist prettig?

Meer aandacht. Les op hoger niveau. Beter passend bij zijn ontwikkeling

Wat vind je lastig?

Sociale kant. Hij is enig kind. Dat stukje mis je dan écht

Hoe ontwikkel jij je nu?

Prima

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Op de scholen ook echt meer zorg op maat. Stof aanbieden op het niveau van het kind. Wellicht met verschillende vakken groepsdoorbroken werken. Op bijv de vlindertuin gaat dit op deze manier en dat is prima te realiseren

Via welke school ben je bekend met SaKS?

De Vlindertuin

“Heel intensief, bijzonder, maar ook steeds moeilijker om gemotiveerd te zijn.”

- leerkracht (leerkracht)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

In het begin: "Dit gaan we even regelen!!" Net opgestart: "Wat een mooie, bijzondere foto's/filmpjes van kinderen komen er voorbij!" "Heel intensief, je kan het niet loslaten, lastig om iedereen boven water te krijgen. Tijdje opgestart: "Ik mis mijn collega's ontzettend" "Lastig om kinderen in beeld te houden en te motiveren om wat te doen. Ouders moeilijk bereikbaar." Aan het einde: "Ik ben er helemaal klaar mee."

Wat vind je juist prettig?

Gebruik van Google Classroom. Je kan hier overzichtelijk de opdrachten inzetten, die de kinderen op elk moment kunnen terugpakken.

Wat vind je lastig?

De kinderen die nauwelijks reageren, ouders die moeilijk te bereiken zijn, kinderen die weinig tot niks doen. Het gemis van je collega's waar je mee kan sparren en ontwikkelen. Je voelt je alleen nog maar een leerkracht met een afvinklijstje.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Online masterclass gevolgd om toch nog ergens inspiratie te krijgen. Kennis delen met collega's en dingen daarvoor opzetten of stimuleren.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Ik leer van deze situatie dat 'een instructie moeten volgen', misschien wel helemaal niet passend is. Ze behaalden nu ook prima resultaten met de you tube instructies. Misschien meer vrije keuzes hierin? Ik heb kinderen goed leren kennen, heb persoonlijker contact gehad en mooie gesprekken gevoerd.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

De Wegwijzer

“Een periode met onrust en druk.”

- B en L (Ouder)

Hoe ervaar je het thuisonderwijs?

Een periode waarin veel van iedereen werd verlangt, waar rollen soms door elkaar heen liepen. Hij zal nooit vergeten worden, de komende jaren gaan we hier nog veel last van ondervinden. Voor ouders vermoeiend, kinderen worden niet op niveau uitgedaagd. Interactie met leerkracht en kinderen uit de groep is te summier. Rol van opvoeder is niet los te koppelen van de rol van de onderwijzer. Via Snappet leren de kinderen te weinig automatiseren, het is meer ‘een aap een kunstje leren’.

Wat vind je juist prettig?

Vrijheid in ritme en dagindeling. Geen lastige sociale interactie met andere kinderen en pestkoppen.

Wat vind je lastig?

Combinatie met werkende ouders. Thuiswerken met kinderen, die ook thuis moeten werken voor school, is niet goed haalbaar. Er is geen tijd voor overige gezinszaken. Je bent enorm gebonden.

Hoe ontwikkel jij je nu?

Zie onszelf niet als leraar, wij zijn ouders die enorm hun best doen om alle ballen hoog te houden. Werk, school, gezin, opvoeding, spel, huishouden en de zorg, maken dat er weinig ruimte is om onszelf te ontwikkelen. We zitten in een sneltrein en daar moeten we gewoon in mee.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Niet ieder gezin kan dezelfde flexibiliteit en/of veerkracht ten toon spreiden. Gemakshalve wordt er maar van uitgegaan dat eenieder zomaar van het ene op het andere moment kan schakelen in zijn/haar werkzaamheden. Kinderen missen het echte contact met hun leerkracht. Snappet is veel te abstract. Leraren van andere scholen hebben de moeite genomen om bij hun leerlingen langs te gaan. Even hun gezicht laten zien en een klein praatje maken. Alle kinderen wonen in de wijk rondom de school. Dit was een kleine moeite geweest, maar had veel kinderen weer even de juiste spirit kunnen geven. De leerkracht is ontzettend belangrijk voor kinderen.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Erasmus

“Waardevol en pittig”

- (Ouder)

Hoe ervaar je het hybride onderwijs?

Het hybride onderwijs was noodzakelijk. De kinderen vonden het fijn met kleinere klassen. Naast werken is het alleen voor ouders wel een enorme opgave. Wij hebben geluk dat we thuis konden werken, maar dat houdt ook een keer op.

Wat vind je juist prettig?

Kleinere klassen was voor de kinderen erg fijn. Daarnaast thuis meer tijd met elkaar hebben we stiekem ook wel van genoten.

Wat vind je lastig?

Werken combineren met de kinderen opvangen/begeleiden bij schoolwerk. De normale werkdagen werden daardoor meer verspreid en vaak ook in de avonduren moest er gewerkt worden. Dat was pittig

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Er moet meer geld naar onderwijs zodat de klassen kleiner kunnen worden. Vel beter voor de kinderen

Via welke school ben je bekend met SaKS?

De Burijn

“We moeten niet onderschatten hoe intens een dag op school is voor de leerlingen. Thuis leek ze zoveel meer energie te hebben.”

- Moeder van zoon (12) en dochter (8) (Ouder)

Hoe ervaar je het hybride onderwijs?

Zeer fijn, mits de werkgever thuiswerken stimuleert. Zoveel rust in huis. Ik heb mijn dochter nog nooit zoveel buiten zien spelen. De hele buurt zocht elkaar op nadat ze klaar waren met het schoolwerk. Het viel echt op dat er minder op de iPad gekeken werd. Ze zorgen blijkbaar zelf voor sociale contacten. Maar ik kan me voorstellen dat het thuiswerken niet voor iedereen is weggelegd.

Wat vind je juist prettig?

Geen gehaast. Geen overprikkelde kinderen en ouders.

Wat vind je lastig?

Dat school geen video-instructies gaf, echt alles moest vanuit het kind en ouder komen. Ook maatwerk werd niet gegeven.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Dat kinderen buiten school ook leren.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

Anders, namelijk

“Het was een ontspannen tijd.”

- Leerkracht (Leerkracht)

Hoe ervaar je het hybride onderwijs?

Prima, doen wat echt nodig is. Het was echt ontspannen werken.

Wat vind je juist prettig?

Twee keer halve groep voor halve dagen. Kleine groepjes. De kinderen weer kunnen zien en met elkaar zijn.

Wat vind je lastig?

Het bereiken van ouders is lastiger. Van kinderen wordt toch nog verwacht dat ze thuis wat gaan doen en dat is voor sommigen echt een hele zware taak.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Dat kleine groepen zo fijn zijn! Er was geen ruzie. Doen wat nodig is en de rest laten.

Via welke school ben je bekend met SaKS?

De Wegwijzer